IMG 1904

Tjänster

20150814 100754

För fastighetsutvecklaren

Oavsett om du bygger industrilokaler eller bostäder kan Markstruktur hjälpa dig med alla mark- och grundläggningsrelaterade uppgifter såsom sprängning, schaktning, pålning, gjutning, materialtransporter, anläggning av väg, vatten, avlopp och finplanering och återställande. Vi har ett komplett nätverk av underleverantörer och kan ta helhetsåtaganden kring mark och grundläggning.

20150513 1500212-1400x470

För tomtägaren

Vi utför alla typer av markarbeten för privatpersoner oavsett om du behöver hjälp med trädfällning, borttagning av stubbar, dräneringsarbeten, installation av komplett LPS-system samt anslutningar med besiktning (VA). Ska du bygga hus på din tomt erbjuder vi grundläggning, finplanering och väganslutning.

20150625 133839-1400x470

För väghållaren

Vi utför sprängning, uppbyggnad av bärlager, asfaltering, utsättning, besiktning och vibrationsmätning. Kontakta oss om du behöver anlägga vår, parkeringsplatser eller grundläggning för parkeringshus.