IMG 1904

Referensprojekt

Referenser i urval

Vega

Hyresrätter i Vega Park Haninge

I stadsdelen Vega i Haninge kommun påbörjade K2A under 2015 nybyggnation av hyresbostäder, Vega Park. Totalt kommer K2A att bygga cirka 500 hyresbostäder i Vega Park, med fokus på välplanerade mindre lägenheter. Markstrukturs entreprenad innefattar fällning av skog, grundläggning, sprängning och finplanering. Byggnaderna uppförs genom industriell byggteknik med standardiserade byggnadsvolymer, vilket ger en kort och effektiv byggtid.

SuneC

Båthall i Saltsjöbaden

När Sune Carlssons båtvarv expanderade med en ny båthall 2013 utförde Markstruktur markberedning, grundläggning och gjutning av den 5 000 kvadratmeter stora plattan. 

Gånsta

Hyresrätter i Enköping

I stadsdelen Gångsta i Enköping bygger K2A 80 hyresbostäder. Markstrukturs entreprenad innefattar fällning av skog, grundläggning, sprängning och finplanering. Projektet pågick under 2017 och 2018 och inflyttning i lägenheterna sker i oktober 2018.